Eredienst Eredienst
"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."

Deze zin uit de bijbel over de eerste Christengemeente (Handelingen der Apostelen) ligt ten grondslag aan de samenkomst van de gemeente, de eredienst, vaak kerkdienst genoemd.
In de dienst ontmoeten de gemeenteleden elkaar om samen te vieren dat ze gemeente van Christus mogen zijn.


Wat gebeurt er dan?
Dat moet je eigenlijk zelf ervaren. Maar om enkele concrete dingen te noemen:
We zingen vreugdevolle liederen, maar ook ingetogen liederen, afhankelijk van het moment. Vaak zingt als ondersteuning een cantorij.
We lezen uit de bijbel en krijgen daar uitleg bij. Hiermee ontvangen we een richtsnoer voor ons leven in de wereld.
Er wordt ons gewezen op de nood van de naaste, waarna we een financiële bijdrage kunnen leveren aan de leniging ervan.
We danken God voor wat Hij ons schenkt en we bidden voor onze naaste en voor onszelf.
Regelmatig vieren we ook de maaltijd van de Heer. We delen brood en wijn in een kring.
Tot slot ontvangen we de zegen van de Heer.


Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie.

De erediensten worden elke zondag en op kerkelijke feest- en gedenkdagen gehouden, meestal om 10 uur.
Zie het rooster.

De cantorij Sursum Corda verleent regelmatig zijn medewerking aan de dienst.

De bijbellezingen worden door lectoren verricht.

Regelmatig wordt een dienst voorbereid door gemeenteleden.

Voor wie niet zelfstandig naar de kerk kan komen is er autodienst, of, voor wie thuisblijft, kerktelefoon.

Er zijn kosters om te zorgen dat de materiële zaken voor de kerkdienst in orde zijn.
terug