Diaconaat Diaconaat
De diaconie staat voor:
    helpen waar geen helper is;
    stem geven aan wie geen stem heeft.
 
De diaconale taak wordt gezamenlijk met de andere deel- en wijkgemeenten uitgevoerd. Zie Diaconie.
terug