Diaconaat Diaconaat

De diaconie staat voor:
    helpen waar geen helper is;
    stem geven aan wie geen stem heeft.

 
De diaconale taak wordt gezamenlijk met de andere deel- en wijkgemeenten uitgevoerd. Zie Diaconie.

terug