Cursussen en gesprekskringen Cursussen en gesprekskringen
In de Vaste Burg worden in het seizoen 2015-2016 twee cursussen over bijbel en geloof gegeven en er is een leeskring:
 • Bijbelcursus: De 10 geboden in deze tijd.
  O.l.v. ds. Willem van der Vegt; tf. 0186-621308.
  Vanaf oktober elke eerste donderdag van de maand om 10.00u.

   
 • Nicodemuskring (bijbelkring) jaar 6: "Laudato si" - herderlijk schrijven of brandbrief?
  De encycliek van paus Franciscus over het behoud van de aarde.
  De eerste niet-westerse paus maant tot terughoudendheid tegenover de schepping. Wat is zijn (impliciete) kritiek op onze westerse levensstijl, en waar staan wij zelf? Bij de geopende bijbel worden passages uit de recente encycliek 'laudato si' gelezen en besproken. Verder: de Rooms-Katholieke theoloog Hans Küng wil binnen de kerk moderne en mondige gelovige zijn. Hoeveel ruimte krijgt hij? Tevens zoeken wij naar de reikwijdte van het begrip ' compassie', waar nu zelfs een catechismus over is uitgekomen (Catechismus van de compassie, uitgeverij Skandalon). Kan dit begrip religieuze en niet-religieuze mensen verbinden in onze gemeenschappelijke zorg om ‘ons gemeenschappelijk huis’?

  Aanschaf van lectuur is vooralsnog niet aan de orde, per avond krijgen de cursisten materiaal toegestuurd.
  O.l.v. ds. Taco Smit; tf. 06-51640302, e-mail .
  Vanaf oktober elke tweede donderdag van de maand om 20.00u.

   
 • Gesprekskring: Het WOORD in Beeld.
  O.l.v. Henk ten Napel; tf. 010-7611772, e-mail: .
  Deze kring gaat dit seizoen vanwege te weinig belangstelling niet door.

   
 • Leeskring: Lees eens een boek!
  O.l.v. Hylkje Steensma en Henk ten Napel; tf. 010-7611772, e-mail .

  De laatste bijeenkomst was op 26 april.
  Toen stond op het programma de psychiatrische roman Paaz, van Myrthe van de Meer.

  Nieuwe deelnemers aan de kring zijn van harte welkom. De koffie staat om 20.00 uur klaar in de Vijgensteeg 21, 3111 PT Schiedam.
  Het zou fijn zijn als u zich van tevoren per e-mail of telefoon aanmeldt bij Henk ten Napel of Hylkje Steensma.
  Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Op de webstek van de Schiedamse Raad van Kerken vindt u meer informatie, ook alle andere activiteiten van de Schiedamse kerken.
Zie: activiteitenaanbod-kerken-schiedam.nl
terug