Cursussen en gesprekskringen Cursussen en gesprekskringen
In het seizoen 2016-2017 worden in de Vaste Burg (en voor een deel ook in Terpzicht) een aantal cursussen over bijbel en geloof gegeven.
 
 • Bijbelcursus: "Romeinen" in het licht van Luther
  Het Lutherjaar geeft aanleiding om stil te staan bij Paulus' brief aan de Romeinen. Het lezen van deze brief heeft Maarten Luther diepgaand veranderd. Hij ‘ontdekte’ daarin de bevrijdende boodschap van Gods genade. Naast wat Luther hierover zegt, willen we ook nagaan wat anderen hierover te zeggen hebben.
  O.l.v. ds. Willem van der Vegt; tf. 0186-621308.
  Vanaf oktober elke eerste donderdag van de maand in de Vaste Burg om 10.00u - een ideale tijd als u in de donkere maanden ’s avonds niet van huis wilt.
  Nieuwkomers welkom!

   
 • Nicodemuskring jaar 7: Luther aan het woord
  In het “reformatiejaar”, dat loopt van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017, laten wij Luther aan het woord. Van de reformator is een onwaarschijnlijke hoeveelheid teksten overgeleverd: preken, gebeden, liederen, colleges over de bijbel, catechismussen, brieven, uitspraken tijdens de maaltijd enz.
  Per avond bespreken we een ander soort tekst. Hierbij zullen de verschillende thema’s van de reformatie aan bod komen.
  Wie dit seizoen de Nicodemuskring bezoekt is straks klaar om het vijfde eeuwfeest van de reformatie helemaal mee te vieren.


  De 9e bijeenkomst 11 mei: Luthers uitleg van psalm 118
  "Dankt (in het latijn: confitemini) de Heer, want Hij is vriendelijk
  en zijn goedheid duurt in eeuwigheid" .
  Bekende woorden uit de avondmaalsliturgie, ontleend aan psalm 118, Luthers lievelingspsalm ("mijn psalm").
  Terwijl het nieuwe geloof in Augsburg werd verdedigd voor de keizer, werkte Luther niet veel verderop in het slot de Coburg aan zijn uitleg van deze psalm.


  We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 21.30 uur af met een toepasselijk lied van de reformator. Vanaf september elke tweede donderdag van de maand, behalve in april: dan vanwege Pasen op de eerste donderdag.
  Lokaties:
       september, november en december: Vaste Burg;
       oktober en januari t/m mei: Terpzicht (Noordeinde 12, naast de Dorpskerk).

  U kunt zich opgeven bij ds. Taco Smit, .
  Voor de teksten wordt gezorgd.
  Nieuwkomers zijn welkom!
terug