Autodienst Autodienst
Voor wie niet zelfstandig naar de kerk kan komen is er autodienst,
of, als men thuisblijft, kerktelefoon.
Soms is de tocht van en naar de kerkdienst net iets te ver, bijvoorbeeld als u slecht ter been bent of om een andere reden niet in staat bent op eigen kracht naar de kerk te komen.
Dan is er voor u de (gratis) autodienst.
Vrijwilligers halen en brengen u als u even, bij voorkeur op zaterdag, telefonisch laat weten dat u op de desbetreffende zondag gebruik van de autodienst wilt maken.

Contact: tf. 010-4739645
terug