Welkom bij de kerken van Protestants Schiedam Welkom bij de kerken van Protestants Schiedam
Deze website is niet meer in gebruik. De beide protestantse gemeentes hebben een eigen website:
Protetstantse gemeente Kethel te Schiedam,  www.pgkethel.nl
Protetstantse gemeente te Schiedam, www.pkngrotekerkschiedam.nl

 

Dorpskerk- Kethel
Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam

  De Ark – Noord  
  Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam

De Grote of St.Janskerk - Centrum
Protestantse Gemeente te Schiedam