Over ons Over ons

Na de Tweede Wereldoorlog begon er in het dorp Kethel een kleine Gereformeerde gemeenschap te groeien. Men kwam bijeen in het voormalige Gemeentehuis (nu restaurant ‘t Oude Raedthuys) en later in ‘t Schepphuis, achter de Dorpskerk. In 1957 is er aan de Zwaluwlaan een houten noodkerk gebouwd, De Ark. Toen Schiedam-Noord verder uitbreidde, kwam er behoefte aan een nieuw kerkelijk centrum en sinds 1971 komt men dus bijeen in het huidige gebouw De Ark.
Sinds oktober 2008  zijn de wijkgemeente Noord (De Ark) van de Protestantse Gemeente Schiedam en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk) een federatie aangegaan. Deze gefedereerde gemeenten Schiedam - Kethel werken op vele terreinen intensief samen. Er zijn twee keer per maand gezamenlijke kerkdiensten: de eerste zondag van de maand in de Dorpskerk en de derde zondag in De Ark. De wijkkerkenraden vergaderen geregeld samen en hebben een gemeenschappelijk Beleidsplan.

 
Organisatie Organisatie

In onze kerk zijn veel gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente. Zo heeft iedere wijk zijn eigen wijkkerkenraad die zich bezighoudt met pastoraat, erediensten, diaconaat etc. Lid van de wijkkerkenraad Noord (De Ark) zijn ouderlingen, ouderling-kerkrentmeester, diakenen en de predikant.

ds. Gert KwakkelOnze wijkpredikant is drs. Hans van der Linden. Hij is sinds 19 januari 2017 tijdelijk in dienst als onze herder, theoloog, inspirator en een beetje als aanjager en manager.
Hij is te bereiken via mail of telefonisch 010-4714796/ 06-49430951.

De ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor onze gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

De kerkrentmeester is met name verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van onze wijkgemeente en het gebouw.

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld, zowel binnen als buiten de gemeente. Hierbij kun je denken aan het (mede)-organiseren van een vakantieweek voor gemeenteleden met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn of de kledingactie Mensen in Nood. Bovendien zijn de diakenen gezamenlijk verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden, zoals het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer kleine kring behandeld.

De Diaconie is mede afhankelijk van jouw informatie. Laat het ons weten als jij of iemand die je kent onze hulp kan gebruiken: mail of als je liever iemand spreekt: Janny Meijboorm-Vuyk, 010-4701018

Als je langskomt in De Ark zal je onze koster/beheerder Arianne Nagtegaal ontmoeten. Zij verricht de werkzaamheden binnen het kerkgebouw en de ontmoetings- en vergaderruimten. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de exploitatie van het Zalencentrum: verhuur, keuken en buffet. Lees meer

Er zijn nog meer gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente, zoals leden van werkgroepen vormings en toerustingswerk, commissie liturgie en eredienst, de lopers van Kerkbalans, de leiders van de kindernevendienst… Kortom: de overige vrijwilligers. Teveel om hier allemaal te noemen. Op de volgende pagina's van de website kun je over activiteiten voor u of voor jou lezen.