Voor u / volwassenen Voor u / volwassenen

Een gemeenschap waar je je thuis voelt, aangesproken wordt door elkaar en het woord van God. Hemel op aarde, soms. Ruimte voor iedereen, altijd. Humor en emotie, actie en plezier - zo zijn we graag bezig op zondag en door de week.
Door middel van allerlei activiteiten en bijeenkomsten voor volwassenen van iedere leeftijd delen we ook door de week dat wat we belangrijk vinden in ons geloof.

 
In gesprek In gesprek

Jonge ouders
Voor jonge gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar organiseren wij twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst met als doel elkaar beter te leren kennen aan de hand van een thema. Zowel voor de jonge kinderen als de ouders doen we dan een leuke activiteit. Contactpersoon ds. Dolf Tielkemeijer.

Gespreksgroep 30+
Sinds 2014 komen maandelijks een aantal 30+ers bijeen om te spreken over geloofs- en levensvragen. Daarbij maken we gebruik van ieders ervaringen, Bijbelse verhalen, liederen, voorbeelden uit de traditie of beeldende kunst. In het seizoen 2014-2015 lieten we ons inspireren door Bijbelse vrouwen. Dit seizoen bekijken we korte documentaires met actuele onderwerpen uit de maatschappij, die linken met het geloof. Daarna gaan we daarover met elkaar in gesprek. We komen iedere tweede maandag van de maand om 20.00 uur samen in Terpzicht. De bijeenkomsten worden geleid door Ds. Dolf Tielkemeijer. Nieuwe deelnemers tussen de 30-45 jaar zijn van harte welkom. Contactpersoon is Marja de Regt

Groep Veertig Plus
Hoe beleven mensen rond de 40 en 55 jaar hun geloof in de huidige samenleving? Wij zijn van een generatie waarin de gang naar de kerk nog vanzelfsprekend was, hoe anders is dat nu. Zien we de kerk alleen als gebouw waar je je wel of niet thuis voelt of staan er eigenlijk geen muren om de kerk? Hoe beleven we ons geloof met ons gezin, waarvan de meeste kinderen nog met elkaar naar de kindernevendienst zijn geweest? Tijdens onze avonden willen we in gesprek komen met elkaar over wat jou nu bezighoudt en hoe je het geloof beleefd? 
Contactpersonen zijn Eveline van Meggelen en Hincka Rosdorf
Of volg ons op 

Ontmoetingen
De Ontmoetingen (voorheen groothuisbezoeken) worden georganiseerd voor leden van De Ark en de Dorpskerk. Deze Ontmoetingen vinden plaats in kerkelijke gebouwen of in De Weerklank, maar soms ook bij gemeenteleden thuis. Er worden Ontmoetingen georganiseerd voor de bewoners van Groenzicht, Meerzicht, de Heijermansflat, de Biepadflat en de Zwaluwflat. De pastores zijn nauw betrokken bij deze bijeenkomsten: zij leiden de ontmoeting of zijn in ieder geval aanwezig. De Ontmoetingen worden via het Schiedams Kerknieuws, de Zondagsbrief of door middel van persoonlijke uitnodiging bekend gemaakt.

 
Door muziek Door muziek

De Ark-zanggroep
Regelmatig verleent de zanggroep medewerking aan kerkdiensten in De Ark. Onder leiding van Wilma Nierop wordt geoefend voorafgaand aan de dienst. Wie zin heeft om mee te zingen, is altijd welkom. Een keer in de twee jaar verleent deze zanggroep, aangevuld met iedereen die maar wil zingen, haar medewerking in de dienst op Eerste Kerstdag met Christmas Carols.

Avonden over het nieuwe Liedboek
Het nieuwe Liedboek is een prachtig document. Het is heel bijzonder om met elkaar de liederen te zingen en om je samen te verdiepen in de achtergrond van een psalm of een lied. Een aantal keren per seizoen worden er avonden over het nieuwe Liedboek georganiseerd. Ze staan onder leiding van dhr. Jan Blankers, organist van de Dorpskerk en vinden plaats in het ’t Schepphuis. De avonden worden vermeld in de Zondagsbrief.

Avondmuziek Dorpskerk Kethel
Op iedere vierde zondagavond van de maand (behalve in de zomermaanden) vindt er in de Dorpskerk een ‘Avondmuziek’ plaats. Vocale kerkmuziek neemt hier een centrale plaats in. Meestal wordt de muziek in concertvorm uitgevoerd en wordt de avond afgesloten met een korte Vesper. Soms is er sprake van een geïntegreerde Vesper. De motetten worden dan opgenomen in de liturgie. Vaste momenten in het jaar zijn de uitvoering van de Christmas Carols op de zondag voor Kerstmis en Passiemuziek op Palmzondag. De Avondmuziek begint om 19.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen. Contactpersoon is Emmy Meijboom, 010-2470654.

Gospelsound
Liefhebbers van Gospelsound kunnen hun hart ophalen op de eerste zondagen van oktober, november, februari en maart. De avonden zijn in de Dorpskerk en beginnen om 19.00 uur. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inger Gerringa, 010-4701724.

 
In actie In actie

Bijbel in beeld
Bijbelse verhalen roepen gedachten, gevoelens, kleuren en beelden op. Bij Bijbel in beeld proberen we het verhaal te verbeelden, de boodschap om te zetten in een schilderij. Eerst lezen en bespreken we het Bijbelverhaal, dringen door tot de kern en dan gaan we met verf en papier aan de slag. Wat we willen vertellen is belangrijker dan de artistieke prestatie. Teken- of schildertalent zijn niet noodzakelijk, plezier in het schilderen wel. Er is technische begeleiding aanwezig.
Dit seizoen is het thema: Licht. De volgende avonden zijn gepland: 5 november en 3 december 2015, 14 januari, 11 februari en 3 maart 2016. Aanvang: 19.30 uur. Kosten € 3 per avond excl. koffie of thee. Tevoren aanmelden hoeft niet, maar we vinden het wel prettig te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
Contactpersonen zijn Hans en Ploni Strijland en Els Boon

Kerstfeest 70+
Ieder jaar voor Kerst bieden De Ark en De Dorpskerk samen de gemeenteleden van 70 jaar en ouder een bijzonder Kerstfeest aan. Een complete middag met een gezamenlijke dienst, ontspanning met muziek of theater, waarna de dag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. U wordt begin november persoonlijk uitgenodigd. Contactpersoon is Marja de Regt.

Rommelmarkt
Een keer per jaar vindt de beroemde rommelmarkt plaats. Gedurende 2 dagen is de gehele Ark een verzamelplaats voor allerlei, goed uitgezochte, georganiseerde hebbedingen. Je kan een gokje wagen bij het Rad van Fortuin en genieten van een heerlijk kopje koffie met eigengemaakte baksels. Traditiegetrouw zijn er de oliebollen. De opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd een goed doel. Het is niet mogelijk om zelf een kraam te huren. In 2016 zal de rommelmarkt plaatsvinden in De Ark op vrijdag 1 en zaterdag 2 april. In de week voor de rommelmarkt kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag uw spullen inleveren bij De Ark. Meer informatie? Mail!

Vakantiecommissie Diaconie
Voor wie niet meer in staat is zelf een vakantie te regelen of voor wie een 'gewone vakantie' niet meer tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld vanwege een zwakke gezondheid, handicap of moeilijke gezinssituatie, kan een beroep gedaan worden op de vakantiecommissie. In overleg boeken wij dan een uitstekend verzorgde week in ‘het Roosevelthuis’ in Doorn, een vakantieweek ergens in Nederland of in ‘De Werelt’ in Lunteren. In bijzondere gevallen draagt de Diaconie  bij in de kosten. 
Contactpersoon is Pieter Venema, 010-4716258.