De Weerklank De Weerklank

De Weerklank
Ontmoetingscentrum De Weerklank wil een open ontmoetingsplek zijn voor iedereen in Schiedam Noord.
Adres: Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG Schiedam.
Telefoon: 010 – 471 80 09

Welkom!
Op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag (van 14.00 – 16.00 uur) en op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) kan iedereen binnenlopen om anderen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee; om een praatje te maken of even stil te zijn in de stilteruimte. Wanneer er op de 3e zondagmiddag van oktober, november, januari, februari of maart een bijzondere bijeenkomst is, dan is de Weerklank op zaterdagmiddag gesloten.
 Kom gerust eens binnen aan het Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG Schiedam.

Ochtendgebed
Op de 2e woensdag van de maand is er om 9.45 uur een morgengebed in de stilteruimte. Het duurt maar een kwartiertje, maar het is goed om met elkaar de dag te openen met een korte lezing uit de Bijbel en om daar samen over te denken. Het is altijd weer verrijkend om verschillende interpretaties te horen. Daarna is er koffie.

Rozenkransgebed
In de maand mei iedere dinsdagavond om 19.00 uur. Sinds de sluiting van de sint Martinuskerk komen mensen in de maand mei iedere dinsdagavond naar De Weerklank. In de stilteruimte bidden zij het rozenkransgebed en beleven zo met elkaar hun geloof en verbondenheid.
Ontmoetingsbijeenkomsten
Elke 2 maanden is er op de 2e donderdagochtend van de oneven maand van 10.00 tot 12.00 uur een ontmoetings-bijeenkomst o.l.v. pastor Hans van der Linden. In het seizoen 2018 – 2019 is dat op 13 september, 8 november, 10 januari, 14 maart en 9 mei. Wees welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.

Gezamenlijke maaltijd
Op de 1e en de 3e donderdag van de maand om 17.00 uur is er gelegenheid om met elkaar te eten. Er wordt voor de gasten gekookt en daarna samen gegeten. Voor de maaltijden graag van tevoren even opgeven, tel. 010-4718009.

Bijzondere bijeenkomsten; óók op zondagmiddagen.
Verspreid over het jaar zijn er bijzondere bijeenkomsten en activiteiten. Deze variëren van lezingen tot gespreks-, muziek-, knutsel- en spelbijeenkomsten. Een aantal daarvan zijn in het najaar en voorjaar (meestal) op de 3e zondag van de maand. Meer informatie? Zie de website, de Zondagsbrief, Kerknieuws of flyers in kerken en de Weerklank.
Meer info over De Weerklank: http://www.pknschiedarn.nl/index.php?menuid=2&menu .
terug