De organisatie

We dragen allemaal een steentje bij
De organisatie
De organisatie

Er zijn veel mensen actief om op verschillende manieren hun steentje
bij te dragen aan de opbouw van en het werk in de gemeente.
- Predikanten
- Ouderlingen
- Kerkrentmeesters
- Diaconie
- Werelddiaconaat
- Kosters en gebouwbeheerders
- Beleidsplan

Daarnaast zijn er nog meer gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente zoals: de bezoekdames, de lopers van Kerkbalans, de leiding van de kindernevendienst… Kortom: de overige vrijwilligers. Teveel om hier allemaal te noemen. Op de volgende pagina's van de website kun je over de activiteiten voor u of voor jou lezen.
terug