Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Kort samengavat:
De kerkrentmeester is met name verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van onze wijkgemeente en het gebouw.

Wat houden de taken precies in:
Beheer van kerkelijke bezittingen, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het sluiten van contracten namens de kerkelijke gemeente.

De taak van kerkrentmeesters heeft ook dikwijls een pastorale kant. 
Daarom is een aantal kerkrentmeesters ook als ouderling van de gemeente bevestigd. 
De kerkrentmeesters stellen de begroting en de jaarrekening op. Zij baseren zich bij het beheer en onderhoud van de gebouwen op het beleidsplan en de meerjarenramingen die daartoe zijn vastgesteld.

De kerk kan niet zonder geld. Dit geldt zowel voor het landelijke apparaat als voor de plaatselijke gemeenten. Daarom wordt u jaarlijks door de colleges van kerkrentmeesters van onze gemeente in de derde week van januari benaderd om een vrijwillige bijdrage te geven (Actie Kerkbalans) en om in oktober mee te doen aan de tweede rondgang. Belijdende leden en doopleden boven de 21 jaar worden in mei aangeschreven en verzocht een bijdrage van € 10,00 te storten voor de Solidariteitskas waaruit landelijke activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland worden betaald.
Daarnaast ontvangen alle leden verspreid over het jaar een acceptgirokaart in verband met bijzondere collecten.


 Nader in te vullen
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kethel  te Schiedam
Namen Functie E-mailadres
terug