Beschikbare gebouwen en zalen Beschikbare gebouwen en zalen
Onze gemeente beschikt over meerdere gebouwen en zalen.
Deze zijn bechikbaar/ te huur voor verschillende doeleinden.

Gebouwen/ zalen:
* locatie de Dorpskerk
* locatie De Ark
terug