De Weerklank De Weerklank
De Weerklank is geopend op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag (14.00 – 17.00 uur) en op woensdagmorgen (10.00 – 12.00 uur). Men kan dan terecht voor een kopje koffie of thee, een spelletje, wat praten of stil zijn en tot rust komen.
 
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten:
Op de tweede woensdag van de maand is er van 9.45 uur tot 10.00 uur een morgengebed in de stilteruimte;
op de eerste en de derde donderdag van de maand is er de mogelijkheid om met elkaar te eten (voor de maaltijden graag van tevoren even opgeven, tel. 010-4718009);
incidenteel zijn er zondagmiddagactiviteiten, zoals een High Tea of een muziekmiddag.
Kijk voor een compleet overzicht op de website (klik op 'agenda')
 
Maar dat is nog niet alles. De Weerklank is uitgegroeid tot een belangrijk punt in Groenoord. Naast de eigen activiteiten biedt De Weerklank ruimte aan vele anderen. Vaak zijn dat min of meer kerkelijke activiteiten, zoals ontmoetingsmiddagen of –avonden, maar daar blijft het niet bij.
Zo is er bijvoorbeeld eind november een kerstmarkt die wordt verzorgd door de Wereldwinkel. Zij zijn ook aan het eind van het voorjaar bij ons te gast met een zomermarkt.
Daarnaast bieden wij ruimte aan de Charismatische kring.
 
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van inloophuis ‘De Wissel’ en het 20 jarig bestaan van ontmoetingshuis ‘De Weerklank’ is een boekje verschenen: ‘Dienstbaar aan de stad’. Het is geschreven door Herman Noordegraaf en Lidwien Meijer (interviews): Jubileumboek Wissel en Weerklank

Adres:
De Weerklank
website
Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG
010-4718009
 
Contactpersonen Functie E-mailadres
Dhr. J.C. van der Linden voorzitter e-mail
Mevr. G. Onverwagt secretaris e-mail
 
Wilt u het werk van De Weerklank steunen, dan kunt u dat op twee manieren doen: u kunt zich aanmelden als vrijwilliger (neem contact op met de voorzitter) en/of u kunt ons financieel steunen door een (fiscaal aftrekbare) gift over te maken op bankrekening NL06 INGB 0000 0519 04 t.n.v. Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam.
terug