Organisatie

Organisatie
De twee protestantse gemeenten van Schiedam komen samen in 3 kerkgebouwen:

De Protestantse Gemeente te Schiedam kerkt in:
- de Grote of St.-Janskerk, gevestigd aan de Nieuwstraat 34

De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam kerkt in:
- de Dorpskerk, gevestigd in Schiedam Noord, in de dorpskern van Kethel, aan het Noordeinde 10.
- De Ark, gevestigd aan het Hargplein 101

Wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Schiedam
De Protestantse Gemeente te Schiedam bestond tot maart 2019 uit twee wijkgemeenten:
- wijkgemeente Noord (noordelijk van de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland);
- wijkgemeente Stad (inclusief de leden van de voormalige Evangelisch-Lutherse Kerk die buiten Schiedam wonen).
Iedere wijkgemeente had zijn eigen wijkkerkenraad die zich bezighoeld met pastoraat, erediensten, diaconaat etc. De Algemene Kerkenraad (AK) was verantwoordelijk voor gebouwen en financiën en voor wijk-overstijgende zaken als publiciteit (deels) en jeugdwerk (deels). Veel beheerstaken werden namens de kerkenraad uitgevoerd door het college van Kerkrentmeesters en het college van diakenen. Op de vergaderingen van de AK werd door de verschillende afgevaardigden gerapporteerd over de lopende zaken en worden voorstellen voor beleid ingediend. Ook moest de AK goedkeuring verlenen aan begrotingen en jaarrekeningen.

Meer informatie over de huidige organisatiestructuur kan verkregen worden bij de scriba van de betreffende gemeente, zie Contact.
terug