Organisatie

Organisatie

De twee protestantse gemeenten van Schiedam komen samen in 3 kerkgebouwen:

De Protestantse Gemeente te Schiedam kerkt in:
- De Ark, gevestigd aan het Hargplein 101
- de Grote of st. Janskerk, gevestigd aan de Nieuwstraat 34

De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland kerkt in:
- de Dorpskerk, gevestigd in Schiedam Noord, in de dorpskern van Kethel, aan het Noordeinde 10.

Wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Schiedam
De Protestantse Gemeente te Schiedam bestaat uit twee wijkgemeenten:
- wijkgemeente Noord (noordelijk van de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland);
- wijkgemeente Stad (inclusief de leden van de voormalige Evangelisch-Lutherse Kerk die buiten Schiedam wonen).
Iedere wijkgemeente heeft zijn eigen wijkkerkenraad die zich bezighoudt met pastoraat, erediensten, diaconaat etc. De Algemene Kerkenraad (AK) is verantwoordelijk voor gebouwen en financiën en voor wijk-overstijgende zaken als publiciteit (deels) en jeugdwerk (deels). Veel beheerstaken worden namens de kerkenraad uitgevoerd door het college van Kerkrentmeesters en het college van diakenen. Op de vergaderingen van de AK wordt door de verschillende afgevaardigden gerapporteerd over de lopende zaken en worden voorstellen voor beleid ingediend. Ook moet de AK goedkeuring verlenen aan begrotingen en jaarrekeningen. Gemiddeld vergadert de AK 5 keer per jaar.

De samenwerking tussen wijk Noord (De Ark) en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
Ten behoeve van de samenwerking binnen de Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel, vergaderen de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland en de wijkkerkenraad van De Ark 6 keer per jaar samen. Zij vormen samen de Gezamenlijke kerkenraad in Schiedam Noord.

OrganogrammenMeer informatie kan verkregen worden bij de scriba van de betreffende gemeente, zie Contact.

terug