De Wissel

De Wissel
De Wissel

De Wissel is het inloophuis van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam, een initiatief van de bij de Raad van Kerken Schiedam aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen.


lees meer »
 
De Weerklank De Weerklank
De Weerklank

De Weerklank is een initiatief van de Protestantse en de Rooms Katholieke kerken in Schiedam-Noord. De Weerklank is een open ontmoetingsplek voor bewoners van Schiedam-Noord/ Groenoord.
 
lees meer »