Kerkenraden

Kerkenraden
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord bedienden. Een kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant en kerkrentmeesters.
Klik hier om te zien hoe de kerkenraden in deze kerken zijn verdeeld.
terug