Kerkenraden

Kerkenraden

De Protestantse Gemeente te Schiedam kent een algemene kerkenraad en een wijkkerkenraad .

De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam i.w. werkt tot 1 maart 2019 met een gezamenlijke kerkenraad van Ark en Dorp en vanaf 1 maart zal er één nieuwe kerkenraad geformeerd gaan functioneren.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Schiedam bestaat uit:

- dhr. H. ten Napel (voorzitter)
- dhr. H.W. de Boo van Uijen (scriba)
  afgevaardiging uit wijkkerkenraad Stad
- mevr. E. Kruithof (voorzitter)
- dhr. J. Guijt (diaken)
- ds. mevr. M. Russchen (predikant)
  afgevaardiging uit wijkkerkenraad Noord (De Ark)
- dhr. K. Boot (voorzitter) tot 1 maart 2019


De wijkkerkenraad Noord (De Ark) bestaat uit:
- drs. J.C. van der Linden a.i. (predikant)
- dhr. K. Boot diaken (voorzitter)
- dhr. L.W. van Leeuwen (ouderling en scriba)
- mevr. E.M. van Meggelen (ouderling)
- mevr. H. Rosdorf (ouderling)
- dhr. P. Venema, diaken
- mevr. J.L. Meijboom-Vuyk (coördinator diaconie)


De wijkkerkenraad Stad bestaat uit:
- ds. mevr. M. Russchen (predikant)
- ds. W.M. van der Vegt (predikant)
- dhr. H  Noordegraaf (voorzitter)
- mevr. E. Boon (ouderling)
- dhr. B. Ridder (ouderling)
- dhr. W. Dicke (ouderling)
- dhr. R. van Rijswijk (ouderling)
- mevr. H. Mulder (ouderling-scriba)
- mevr. E. Clarijs (diaconaal medewerkster)
- dhr. J. Guijt (diaken)
- mevr. F.H. Stokker (diaken)
- mevr. T. Bastiaans (diaken)
- dhr. J. van Katwijk (diaken)
- mevr. M. Docter (diaken)
- mevr. R. van Kleeff (diaken)

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk) bestaat uit:
- ds. J.A. Tielkemeijer (predikant)
- dhr. L.F. Griffioen (voorzitter kerkenraad en secretaris kerkrentmeester)
- dhr. A.C. de Groot (ouderling en scriba)
- dhr. M. Dijkshoorn (ouderling, jeugd)
- A. Roeleveld (ouderling)
- dhr. Ph. Waslander (diaken, voorzitter)
- mevr. C. van der Mark-Boekestijn (diaken)
- dhr. P.W.G. Boks (kerkrentmeester en voorzitter)
- dhr. A. Roeleveld (kerkrentmeester)
- dhr. T.H. Tromp (kerkrentmeester)
- dhr. G.P. van Woerkom (ouderling-kerkrentmeester)

De gezamenlijke kerkenraad van de federatie tussen wijkgemeente Noord en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de gefedereerde gemeente Schiedam Kethel) bestaat uit:
- de leden van deze twee kerkenraden.
terug