Kerkenraden

Kerkenraden

De Protestantse Gemeente te Schiedam kent een algemene kerkenraad en twee wijkkerkenraden (Noord en Stad).

De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland heeft één kerkenraad.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland en de wijkkerkenraad Noord (De Ark) hebben vanwege het federatieve verband waarin zij samenwerken - de gefedereerde gemeente Schiedam Kethel - ook een gezamenlijke kerkenraad.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Schiedam bestaat uit:

- dhr. H. ten Napel (voorzitter)
- dhr. H.W. de Boo van Uijen (scriba)
  afgevaardiging uit wijkkerkenraad Stad
- mevr. E. Kruithof (voorzitter)
- dhr. J. Guijt (diaken)
- ds. mevr. M. Russchen (predikant)
  afgevaardiging uit wijkkerkenraad Noord (De Ark)
- dhr. K. Boot (voorzitter)
- dhr. R. Nieuwsma (diaken)

De wijkkerkenraad Noord (De Ark) bestaat uit:
- drs. J.C. van der Linden a.i. (predikant)
- dhr. K. Boot diaken (voorzitter)
- dhr. L.W. van Leeuwen (ouderling en scriba)
- vacature (ouderling, jeugd)
- mevr. E.M. van Meggelen (ouderling)
- mevr. H. Rosdorf (ouderling)
- dhr. R. Nieuwsma, diaken
- dhr. P. Venema, diaken
- mevr. J.L. Meijboom-Vuyk (coördinator diaconie)
- dhr. M. Goudzwaard (ouderling-kerkrentmeester)

De wijkkerkenraad Stad bestaat uit:
- ds. mevr. M. Russchen (predikant)
- ds. W.M. van der Vegt (predikant)
- dhr. H  Noordegraaf (voorzitter)
- mevr. E. Boon (ouderling)
- dhr. B. Ridder (ouderling)
- dhr. W. Dicke (ouderling)
- dhr. R. van Rijswijk (ouderling)
- mevr. H. Mulder (ouderling-scriba)
- mevr. E. Clarijs (diaconaal medewerkster)
- dhr. J. Guijt (diaken)
- mevr. F.H. Stokker (diaken)
- mevr. T. Bastiaans (diaken)
- dhr. J. van Katwijk (diaken)
- mevr. M. Docter (diaken)
- mevr. R. van Kleeff (diaken)

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk) bestaat uit:
- ds. J.A. Tielkemeijer (predikant)
- dhr. L.F. Griffioen (voorzitter kerkenraad en secretaris kerkrentmeester)
- dhr. A.C. de Groot (ouderling en scriba)
- dhr. M. Dijkshoorn (ouderling, jeugd)
- A. Roeleveld (ouderling)
- dhr. Ph. Waslander (diaken, voorzitter)
- mevr. C. van der Mark-Boekestijn (diaken)
- dhr. P.W.G. Boks (kerkrentmeester en voorzitter)
- dhr. A. Roeleveld (kerkrentmeester)
- dhr. T.H. Tromp (kerkrentmeester)
- dhr. G.P. van Woerkom (ouderling-kerkrentmeester)

De gezamenlijke kerkenraad van de federatie tussen wijkgemeente Noord en de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de gefedereerde gemeente Schiedam Kethel) bestaat uit:
- de leden van deze twee kerkenraden.
terug