Diaconieën

Diaconieën
Om aan deze opdracht gestalte te geven worden binnen de gemeente gezamenlijk de volgende activiteiten uitgevoerd:
 • het inzamelen en beheren van de diaconale gelden;
 • het bieden van hulp en ondersteuning voor speciale doelen en in directe noodsituaties in zowel binnen- als buitenland;
 • (mede)-organiseren van een vakantieweek voor gemeenteleden met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn of diverse vakantieweken voor ouderen op diverse locaties (Powerpointpresentatie Roosevelthuis);
 • kerktelefoon of geluidsopnamen voor hen die aan huis gebonden zijn;
 • viering Heilig Avondmaal, ook in verzorgingshuis De Harg-Spaland;
 • de jaarlijkse kerstviering voor de ouderen;
 • de kledingactie Mensen in Nood;
 • het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer kleine kring behandeld;
 • Het organiseren van een jaarlijks uitje voor oudere gemeenteleden


Op plaatselijk gebied is de diaconie vertegenwoordigd of verleent financiële steun aan:
 • Ontmoetingshuis De Weerklank;
 • Missionair Diaconaal Centrum De Wissel;
 • Sectie Diaconaat Raad van Kerken Schiedam;
 • Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam;
 • Uitdeelpunten Voedselbank Schiedam.
 • de diaconie is ook vertegenwoordigd in de werkgroep Wereldiaconaat, en neemt deel aan Oikocredit. Dit fonds verschaft leningen voor economische doeleinden aan coöperaties en achtergestelden in ontwikkelingslanden die voor krediet niet bij banken terecht kunnen.
In de adreswijzer vindt u de contactgegevens

Wat er in 2017 is gedaan, vindt u in het Jaarverslag 2017
terug