De Wissel

De Wissel
De Wissel is er voor alle Schiedammers, ongeacht hun afkomst, achtergrond of overtuiging. Met De Wissel willen de Schiedamse kerken present zijn in en voor de stad en haar bewoners. De Wissel biedt naast de gewone inloop ook bijzondere activiteiten als exposities, een breicafé, een kledingbank en tweemaal per maand een maaltijd: de ‘Soepgroep’ en het Wisseldiner. Daarnaast biedt De Wissel onderdak aan o.a. de Taalontmoeting (2x per week conversatie Nederlands o.l.v. twee Turkse dames) en handwergroep 'Het Schaap' (elke woensdagmiddag, vrije inloop). De Wissel wordt gedragen door vrijwilligers. Uit de verkoop van curiosa wordt een deel van de kosten betaald. De Wissel ontvangt geen subsidies.

Vrijwilligers worden begeleid en zijn verzekerd.

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van inloophuis ‘De Wissel’ en het 20 jarig bestaan van ontmoetingshuis ‘De Weerklank’ is een boekje verschenen: ‘Dienstbaar aan de stad’. Het is geschreven door Herman Noordegraaf en Lidwien Meijer (interviews): Jubileumboek Wissel en Weerklank
Door RTV Rijnmond is ook een uitzending gemaakt: 25-jarig jubileum van 'De Wissel'

Openingstijden van het inloophuis:
- woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
- iedere eerst zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
 
Adres:
Inloophuis De Wissel
website
Broersveld 123b, 3111 LG
010-4733003
     
Contactpersonen Functie E-mailadres
Dhr. M.P. van Mansum voorzitter e-mail
Dhr. A.H. Durenkamp secretaris e-mail
Dhr. M.P. van Mansum (a.i.) coördinator vrijwilligers e-mail

Wilt u het werk van De Wissel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL 08 INGB 000160 36 74 t.n.v. Stg. Missionair Diaconaal Centrum Schiedam.
terug