Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Waarom de actie kerkbalans?
De kerk kan niet zonder geld. Dit geldt zowel voor het landelijke apparaat als voor de plaatselijke gemeenten. Daarom wordt u jaarlijks door de colleges van kerkrentmeesters van onze gemeente in de derde week van januari benaderd om een vrijwillige bijdrage te geven (Actie Kerkbalans) en om in november mee te doen aan de tweede rondgang. Belijdende leden en doopleden boven de 21 jaar worden bovendien jaarlijks omstreeks Pasen aangeschreven en verzocht een bijdrage (à € 10,00) te storten in de Solidariteitskas waaruit alle landelijke activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland worden betaald. Daarnaast ontvangen alle leden, verspreid over het jaar, verschillende acceptgirokaarten in verband met bijzondere collecten.

Samenstelling college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Schiedam: zie hier

Bankrekeningnummers van CvK Protestantse Gemeente te Schiedam:
- NL80 RABO 0373 7287 51 voor Kerkbalans, vrijwillige bijdragen, giften, collecte-bonnen
- NL30 RABO 0373 7287 78 voor bijdragen Solidariteits-kas en extra acties.
 
Werkgroep Financiën
Deze werkgroep van de Protestantse Gemeente te Schiedam brengt advies uit over het financieel beheer van beide wijken Stad en Noord aan de Algemene Kerkenraad. Het betreft zowel de begroting als de jaarrekening van de diaconie en de kerkrentmeesters. In deze werkgroep zijn ook specialisten opgenomen die voor de jaarlijkse financiële controle van de boekhouding zorgen. Over hun bevindingen wordt rapport uitgebracht aan de Algemene Kerkenraad.
 
Leden van de Werkgroep Financiën: zie hier

Samenstelling college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland: zie hier

Bankrekeningnummers van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland:
- NL70 INGB 0000 1091 46
- NL71 RABO 0125 4029 96
- NL47 FVLB 0699 8416 58           (SKG)
terug