zo 26 mei 2019

Afscheidsdienst ds. Russchen

Locatie: 
 Grote Kerk
Tijdstip: 
 10:00 uur
Prijs: 
 -

Dominee Russchen neemt per vandaag afscheid als predikant van de Grote Kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om persoonlijk van haar afscheid te nemen. Wij willen dominee Russchen natuurlijk hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de gemeente heeft betekend en dat zo veel jaren lang.
Wij willen haar graag een cadeau geven met bijdragen van u persoonlijk: herinneringen, wensen, bedankjes met een foto van uzelf erbij. Wij vragen u om daarbij gebruik te maken van speciaal papier op A4 formaat, dat in de kerk te vinden is. Uw bijdragen kunt u voor 15 mei inleveren bij Paula, Els of Kirstain. Als alle bijdragen binnen zijn, laten wij er een boek van maken.
In de kerk zijn we gezegend met heel veel goede bakkers. Voelt u zich aangesproken, neem dan uw gebak mee op 26 mei, om het koffiedrinken die dag extra feestelijk te maken.
Het lijkt ons leuk om haar een cadeau aan te bieden namens alle Schiedammers. U kunt hiervoor een bijdrage storten op rekeningnummer NL57 INGB 0004 2583 61 ten name van CvK Protestantse Gemeente te Schiedam onder vermelding van: cadeau voor Marjolijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Paula, Els en Kirstain
 

terug