Predikanten Predikanten
 
Predikanten van de Protestantse Gemeente te Schiedam  
     
Wijk Predikant Contact
Stad Mevr. Ds. M. (Marjolijn) Russchen e-mail
Stad Ds. W.M. (Willem) van der Vegt


 
Predikanten van de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam  i.w.
   
Predikant Contact
Ds. J.A. (Dolf) Tielkemeijer e-mail
Drs. J.C. (Hans) van der Linden a.i. e-mail


 

 

Meer informatie over de predikanten, klik hier.
terug