Kerkenraden Kerkenraden

 

Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Schiedam  
Moderamen:    
Naam Functie E-mailadres
dhr. H. ten Napel voorzitter e-mail
dhr. H.W. de Boo van Uijen scriba
     
Kerkenraad Grote Kerk (wijkkerkenraad stad)  
Naam Functie   E-mailadres
Dhr. H. Noordegraaf voorzitter  
Dhr. W. Dicke ouderling e-mail
Dhr. C.J. Koppe ouderling - kerkrentmeester e-mail
Dhr. B. Ridder ouderling - diaken e-mail
Mevr. P. Vrolijk ouderling - diaken  
Mevr. H. Mulder ouderling - scriba
Mevr. J. Mulder ouderling - scriba
Ds. M. Russchen predikant e-mail
     
Mevr. E. Boon afgevaardigde naar classis (geen lid kerkenraad) e-mail
     
Afvaardiging wijkkerkenraad Noord:  
Naam Functie E-mailadres
Dhr. R. Nieuwsma diaken e-mail
vacant predikant  
     
Kerkenraad De Ark (wijkkerkenraad Noord):  
Naam Functie E-mailadres
Drs. J.C. van der Linden  predikant a.i.  
Dhr. L.W. van Leeuwen ouderling, scriba
Mevr. E.M. van Meggelen ouderling e-mail
Mevr. H. Rosdorf ouderling e-mail
Dhr. R. Nieuwsma diaken e-mail
Dhr. P. Venema diaken e-mail
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk coördinator diaconie
Dhr. M. Goudzwaard ouderling-kerkrentmeester e-mail
Dhr. P. Dijkstra ouderling-kerkrentmeester  
Mevr. A.M. Manintveld notuliste (geen lid kerkenraad) e-mail
     
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland  
Naam Functie E-mailadres
Ds. J.A. Tielkemeijer predikant e-mail
Dhr. L.F. Griffioen voorzitter en
secretaris kerkrentmeesters
e-mail
Dhr. A.C. de Groot ouderling, scriba e-mail
Dhr. M. Dijkshoorn ouderling, jeugd e-mail
Mevr. L. Smit diaken  
Dhr. Ph. Waslander diaken, voorzitter e-mail
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn diaken e-mail
Dhr. P.W.G. Boks kerkrentmeester e-mail
Dhr. T.H. Tromp kerkrentmeester e-mail
Dhr.A. Roeleveld kerkrentmeester   
Dhr. G.P. van Woerkom ouderling- kerkrentmeester  
vacature notulist (geen lid kerkenraad)  

terug