Kerkrentmeesters en financiën Kerkrentmeesters en financiën
 
Kerkrentmeesters  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. C.J.Koppe voorzitter  
Dhr. M. van Unen secretaris  
Dhr. A.A.M. van der Knaap contact St. Sint Jan, acties  
Dhr. G. Pijpers penningmeester kerkrentmeester@pknschiedam.nl
Mevr. I.H.ten Have notulist  
Dhr. A.E.Gille boekhouder  
     
Dhr. G. Rijnberk adviseur salarissen en traktementen  
Dhr. A.P. Vos adviseur  
Vacant boekhouder CvK  
     
Bankrekeningnummers van CvK Protestantse Gemeente te Schiedam:
- NL80 RABO 0373 7287 51      voor Kerkbalans, vrijwillige bijdragen, giften, collecte-bonnen
- NL30 RABO 0373 7287 78      voor bijdragen Solidariteits-kas en extra acties.
     
Werkgroep Financiën van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. G. Pijpers voorzitter kerkrentmeester@pknschiedam.nl
Dhr. A.E.Gille boekhouder CvK  
Mevr. I. Hemminga financiële controle  
Dhr. G. Rijnberk boekhouding diaconie  
Vacant financiële controle  
Dhr. P. van Wamelen financiële controle  
Dhr. J.C Meeuse financiële controle  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Kethel
Naam Functie E-mailadres
Dhr. P.W.G. Boks voorzitter e-mail
Dhr. L.F. Griffioen secretaris e-mail
Dhr. T.H. Tromp    
Dhr. K.Timmer    
Dhr. K. Aalbers   e-mail
Dhr. B. Breugem financieeladministrateur kerkrentmeester@pgkethel.nl
     
Bankrekeningnummers van PG Kethel te Schiedam:
- NL47 FVLB 0699 8416 58      (SKG)
- NL71 RABO 0125 4029 96

terug