Kerkrentmeesters en financiën Kerkrentmeesters en financiën

 

Kerkrentmeesters  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. P. Dijkstra voorzitter  
Vacant boekhouder CvK  
Dhr. A.A.M. van der Knaap contact St. Sint Jan, acties  
Vacant secretaris  
Dhr. G. Pijpers penningmeester
Dhr. G. Rijnberk adviseur salarissen en traktementen  
Dhr. B. Kapteijn adviseur  
Dhr. A.P. Vos adviseur  
     
Tijdelijke functie (geen zitting in college)
Dhr. M. Goudzwaard Aanspreekpunt 'De Ark'   
     
Bankrekeningnummers van CvK Protestantse Gemeente te Schiedam:
- NL80 RABO 0373 7287 51      voor Kerkbalans, vrijwillige bijdragen, giften, collecte-bonnen
- NL30 RABO 0373 7287 78      voor bijdragen Solidariteits-kas en extra acties.
     
Werkgroep Financiën van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. G. Pijpers voorzitter
Vacant boekhouder CvK  
Mevr. I. Hemminga financiële controle  
Dhr. G. Rijnberk boekhouding diaconie  
Vacant financiële controle  
Dhr. P. van Wamelen financiële controle  
Dhr. J.C Meeuse financiële controle  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk)
Naam Functie E-mailadres
Dhr. P.W.G. Boks voorzitter e-mail
Dhr. L.F. Griffioen secretaris e-mail
Dhr. C. van Pelt   e-mail
Dhr. T.H. Tromp   e-mail
Dhr. D.H. van der Weij   e-mail
Dhr. G.P. van Woerkom   e-mail
Dhr. E. van Maanen   e-mail
Dhr. B. Breugem administrateur
     
Bankrekeningnummers van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland:
- NL47 FVLB 0699 8416 58      (SKG)
- NL71 RABO 0125 4029 96

terug