Diaconieën en werelddiaconaat Diaconieën en werelddiaconaat
Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam
- postadres (Noord en Stad): Nieuwstraat 32, 3111 JP  Schiedam
- bankrekening (Noord en Stad): NL68 INGB 0000 4615 83
- contactpersoon (Noord): Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
- contactpersoon (Stad): Mevr. M. Docter
Diakenen (Noord - De Ark)    
Naam Functie Contact
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk voorzitter
Dhr. P. Venema   e-mail
     
Diakenen (Stad - Grote Kerk)    
Naam Functie Contact
Mevr. M. Docter voorzitter
Mevr. E. Clarijs diaconaal medewerkster
Dhr. J. Guijt diaconaal rentmeester/ notulist e-mail
Mevr. F.H. Stokker diaconaal rentmeester  
Mevr. M. Hart  diaconaal rentmeester e-mail
Mevr. N. van Veen    
Mevr. R. van Kleeff - Groen   e-mail
Dhr. G. Rijnberk boekhouder  
Dhr. H. Wigmans penningmeester
     
Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
- postadres: postbus 4140, 3102 GC  Schiedam
- bankrekening: NL89RABO0373737998
- contactpersoon: dhr. Ph. Waslander (voorzitter)
- administrateur: 
     
Diakenen    
Naam   Contact
Dhr. Ph. Waslander  
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn    
Mevr. L. Smits    
     
     
     


Werkgroep Werelddiaconaat
De Werkgroep Werelddiaconaat stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’, het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.
 
Adresgegevens Werkgroep Werelddiaconaat:
- e-mailadres: 

Het dagelijks bestuur:
- Dhr. K. Boot, voorzitter
- Mevr. F. Stokker, secretaris

terug