Diaconieën en werelddiaconaat Diaconieën en werelddiaconaat

Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam
- postadres (Noord en Stad): Nieuwstraat 32, 3111 JP  Schiedam
- bankrekening (Noord en Stad): NL68 INGB 0000 4615 83
- contactpersoon (Noord): Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
- contactpersoon (Stad): Mevr. M. Docter
   
Diakenen (Noord - De Ark)  
Naam Contact
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk (voorzitter)
Dhr. R. Nieuwsma e-mail
Dhr. P. Venema e-mail
   
Diakenen (Stad - Grote Kerk)  
Naam Contact
Mevr. M.Docter (voorzitter)
Mevr. N. van Veen  
Mevr. E. Clarijs (diaconaal medewerkster)
Dhr. J. Guijt (notulist) e-mail
Dhr. J. van Katwijk e-mail
Mevr. F. Stokker  
Mevr. R. van Kleeff - Groen e-mail
Dhr. G. Rijnberk (boekhouder)  
Dhr. H. Wigmans (penningmeester)
   
Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
- postadres: postbus 4140, 3102 GC  Schiedam
- bankrekening: NL58 FVLB 0699 6416 40
- contactpersoon: dhr. Ph. Waslander (voorzitter)
- administrateur: Mevr. E. Stolze
   
Diakenen  
Naam Contact
Dhr. Ph. Waslander
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn  
Mevr. L. Smits  
Diaconaal medewerker:  
dhr. R. Sinnecker  


Werkgroep Werelddiaconaat
De Werkgroep Werelddiaconaat stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’, het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.
 
Adresgegevens Werkgroep Werelddiaconaat:
- e-mailadres: 

Het dagelijks bestuur:
- Dhr. K. Boot, voorzitter
- Mevr. F. Stokker, secretaris

terug