Actuele Diaconale activiteiten Actuele Diaconale activiteiten

40-dagentijd: Sterk en dapper – deel als Jezus
De Oecumenische Werkgroep Vastenactie nodigen u uit u te laten inspireren door het Veertigdagenproject Sterk & Dapper – deel als Jezus. Immers: geïnspireerd door Jezus Christus, kunnen wij delen wat ons gegevens is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Het project Sterk en Dapper gaat uit van de kracht van mensen. Overal ter wereld leven sterke vrouwen, dappere mannen; soms in moeilijke omstandigheden. Dit vergt kracht en doorzettingsvermogen. De zes projecten die onder de noemer Sterk &
Dapper door Kerk in Actie en lokale partners worden uitgevoerd, ondersteunen mensen op uiteenlopende plekken in de wereld. Zes vastenweken - zes projecten

In Moldavië hebben vele ouderen slechts een pensioen van 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van kunnen leven. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteuning. Veel ouderen zijn ondervoed, kunnen medicijnen niet betalen en gas en licht zijn te duur. In twee dorpen voorziet de christelijke organisatie Bethania vanuit haar dagcentrum kwetsbare ouderen van thuiszorg en warme maaltijden.
In Guatemala zijn nog steeds de gevolgen merkbaar van de 36-jaar durende burgeroorlog. Er is criminaliteit en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Red Paz zet zich in voor een vreedzaam Guatemala en werkt vooral in conflictsituaties.
De Glind is een gewoon klein groen dorp in de gemeente Barneveld. Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25 van de 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn, kunnen hier wonen en werken aan hun toekomst. De Rudolphstichting ontwikkelt er vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen.
Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad, Zuid Afrika. Er is veel werkeloosheid, criminaliteit en misbruik. De Sozo Foundation ondersteunt jongeren bij hun ontwikkelen. Dit doen zij door (vak)trainingen, workshops en het aanbieden van stages.
In Myanmar (Birma) hebben mensen met een lichamelijke beperking nauwelijks toegang tot onderwijs en werk. Toch zou meer dan vijftig procent van hen in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International zet zich in voor gehandicapten. Er is vakonderwijs en microkrediet om een bedrijfje te beginnen. Ook probeert de organisatie werkplekken te creëren bij bedrijven. Kinderen met handicaps krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben.
Het diaconaal project dichtbij voor dit jaar is De Pauluskerk in Rotterdam. Elders in dit blad leest u er meer over.
Inzameling gelden. De werkgroep coördineert ook de inzameling van de gelden. Om te zorgen dat er een juiste afgesproken verdeling is van de ingezamelde gelden tussen het centrale project en het project dichtbij, willen we graag dat alle particuliere (girale) giften en de bedragen die opgehaald worden door extra collecte e.d. overgemaakt worden op: IBANnummer NL04INGB 0000023325 t.n.v. Vastenaktie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.

terug