Actueel geloven Actueel geloven
- Beeld van Jezus
Direct na Pinksteren laat ik in ’t Schepphuis een serie beelden van Jezus zien, schilderijen, tekeningen, houten- en stenen beelden, en, jawel: foto’s; geënsceneerd door een fotograaf. Alle kunstwerken roepen iets op van de vraag die we ook in de kerk heel goed kennen: Wie is Hij dat Hij demonen uitdrijft en de storm stilt? Het wordt een avond als een reis door de tijd, een tocht door een landschap van vragen, een pelgrimage, een ontdekkingsreis. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan.
Woensdagavond 12 juni 2019. Plaats: ’t Schepphuis, 20.00 uur
Inleider: Dolf Tielkemeijer
 
- Gaat Adam en Eva over de zonde?
Op vrijdag 21 september spreekt Janneke Stegeman, theoloog des vaderlands 2016, hierover in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ in Vlaardingen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.
 
- Nieuw Liedboek.
Ook dit seizoen weer bijeenkomsten rond het nieuwe liedboek; nu op dinsdagmiddagen.
Het liedboek bevat een schat aan prachtige teksten en muziek. Oude liederen, nieuwe liederen en liederen van verschillende genres. Door je hierin te verdiepen, leer je veel over de geschiedenis en de achtergrond van de liederen, van de componisten en de melodie. De middagen o.l.v. Jan Blankers, organist van de Dorpskerk, zijn op 9 oktober, 27 november, 22 januari, 19 maart, 14 mei en 25 juni, van 14.30 tot 16.45 uur, in ’t Schepphuis
 
- Engelen, boodschappers uit hoger sferen
Hier en daar proef ik het, belangstelling voor de hemelbodes, de engelen. Die belangstelling deel ik, wat ook haast niet anders kan omdat ik woon in een huis met een engel op het dak. Graag zal ik mijn kring in dit seizoen aan engelen wijden. Voor mij betekent het een reis door de Bijbelverhalen waarin engelen een belangrijke rol spelen. Maar ook uitstapjes naar de theologie, de psychologie en naar volksverhalen. En natuurlijk naar de engel in beeldende kunst en muziek. Ik hoop van harte dat u het boeiend vindt om op deze zoektocht mee te gaan en mee te doen aan de kring.
Woensdagavonden: 17 oktober, 21 november, 16 januari, 20 februari en 20 maart
Plaats: Terpzicht. Aanvang: 20.00 uur.
Inleider: Dolf Tielkemeijer
 
- Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid.
In zijn boek Een gebroken wereld heel maken, verantwoordelijk leven in tijden van crisis (uitg. Skandalon, november 2016, ISBN 9789492183347) onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl. Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel. Alle reden dus om van zijn denkbeelden kennis te nemen en met elkaar van gedachten te wisselen.
We komen in het voorjaar steeds op de 3e dinsdag van de maand bij elkaar, van 10.00 tot 12.00 uur, in kerkgebouw De Ark, Hargplein 101, 3121 VG Schiedam. Data: 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april. Leiding: Kees Timmer en Hans van der Linden. Inlichtingen: hansvanderlinden2@outlook.com, tel. 06 49430951. Van harte welkom.
 
-Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG).
Ook dit seizoen is er weer een breed palet aan korte cursussen van 2 of 3 bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen rond de Bijbel en het geloof. Informatie vindt u in de folder achterin de kerk. Zie ook de aankondiging in het juni/juli/augustusnummer van Kerknieuws. Uitgebreide informatie op www.tvgrotterdam.nl.
Verder start in september de nieuwe 3-jarige basiscursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (e.a. geïnteresseerden). Wilt u meer kennis opdoen van Bijbel en traditie en/of bent u op zoek naar persoonlijke verdieping, dan is dit uw kans. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Zie de genoemde website.
 
- Op het grensvlak van kerk en samenleving.
Het kerkelijk leven is altijd verweven geweest, en ook nu nog, met de culturele uitingen in onze samenleving. Daarom is er ook dit seizoen weer een gevarieerd cultureel aanbod dat zich beweegt op het grensvlak van kerk
en samenleving. Muziek, zang, voordrachten en expressie vullen het programma. Omdat nog niet alle onderdelen bekend zijn vragen we u om de aankondigingen in het Kerknieuws en de Zondagsbrieven te volgen.
• Avondmuziek (zondagavonden van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk). Er zijn de volgende aankondigingen:
- 28 oktober - Oscar Verhaar – countertenor, Michiel Niessen – luit / theorbe, Claudio Monteverdi, Henry Purcell,
Alessandro Grandi, Thomas Campion;
- 23 december - Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Jansen, Ceremony of Lessons and Carols;
- 24 februari - Oostercantorij o.l.v. Andries Stam; Motetten rondom ‘Maria’, Orlandus Lassus, Francesco Soriano,
Sergej Rachmaninov, Edward Elgar;
- 14 april (Palmpasen) - Kamerkoor Musica Sacra o.l.v. Hans Jansen; Heinrich Schütz - Lucas Passion m.m.v. solisten.
 
Diverse activiteiten
• De optredens i.h.k.v. de Gospelsound (aanvang 19.00 uur) zijn nog niet bekend. Zie Kerknieuws en Zondagsbrief.
• Zondagmiddag in de Dorpskerk. Op 7 april 2019 – aanvang 15.00 uur – is er een lezing door ds. Laurens Korevaar over de kruiswegstaties in de kerk van Wahlwiller in Limburg. Aad de Haas was een visionair schilder. Hij schilderde niet het uiterlijke maar doorzag het innerlijke en beeldde dit trefzeker uit. Door te laten zien wat er werkelijk gebeurde bracht hij de kruisweg terug tot de essentie. Het is goed om met deze schilderijen verstild op weg te gaan naar Pasen.
 Voor meer lezingen, voordrachten, voorstellingen of exposities in de Dorpskerk, zie de aankondigingen in Kerknieuws en de Zondagsbrief. De toegang is steeds gratis, maar bij de uitgang is er een collecte. Wees welkom!
terug