ADVENTSTIJD (vieringen op elke zondag tot Kerst vanaf 29 november)    -    NIEUWE WEBSITE 1 december online    
Welkom
Dat welkom geldt voor u als vaste bezoeker, gericht op zoek naar informatie.

Het geldt voor u die bij toeval op onze site terecht gekomen bent.
Het geldt voor u die al enige tijd het contact met de kerk kwijt is en opnieuw aansluiting zoekt.
Het geldt voor u die onbekend is met het kerkelijk leven en benieuwd is waar de kerk voor staat.
Het geldt voor u die zich aangetrokken voelt.
Allen heten wij welkom op deze virtuele ontmoetingsplaats.

Blader gerust verder in dit virtuele boek en maak kennis met een gemeenschap waarin de ontmoeting centraal staat.
De ontmoeting met God, met elkaar en met de samenleving. Een gemeenschap waarin lief en leed samen wordt gedeeld en we gasten hartelijk ontvangen.
Een belangrijk moment van ontmoeting is de zondagse kerkdienst. We luisteren naar wat God ons in zijn woord wil zeggen. Woorden van geborgenheid of troost. Woorden waarin we worden uitgedaagd om ons in te zetten voor de wereld waarin wij wonen. We zingen, we danken en bidden.
We zijn gewone mensen afkomstig van overal en uit alle lagen van de bevolking, verbonden door ons geloof in God.

U bent van harte welkom tijdens onze erediensten (elke zondag om 10.00 uur in al onze kerkgebouwen) en bij de andere activiteiten!


Al onze activiteiten kunt u vinden in de agenda 

De activiteiten van alle kerken in Schiedam vindt u in de Activiteitenkalender

Als er meer informatie is over de activiteiten, vindt u die hier: actueel


Om de ontmoeting te bevorderen gebruiken we ook geregeld samen de maaltijd.
Informatie over waar en wanneer de reguliere maaltijden plaatsvinden, is te vinden op: maaltijden 


Weet u welkom ook tijdens deze maaltijden!

ANBI-nummers

ANBI Protestantse Gemeente te Schiedam: 8203.39.258


ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam: 813 612 809 (RSIN-nummer
landelijke PKN)

ANBI Hervormde Gemeente Kethel en Spaland: 0026.34.673

ANBI Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland: 813 612 809 (RSIN-nummer
landelijke PKN)

 privacy reglement
3-11-2015