KINDERKERSTNACHT, woensdag 24 dec. om 19.00 uur in de Grote Kerk en 19.30 uur in de Ark    -    KERSTNACHTDIENSTEN, om 21.00 uur in de Grote Kerk en om 22.30 uur in de Dorpskerk     -    U BENT OOK VAN HARTE WELKOM IN ONZE KERSTMORGENDIENSTEN (donderdag 25 december om 10.00 uur in de Vaste Burg, Grote Kerk, De Ark en Dorpskerk)    
Welkom
Dat welkom geldt voor u als vaste bezoeker, gericht op zoek naar informatie.

Het geldt voor u die bij toeval op onze site terecht gekomen bent.
Het geldt voor u die al enige tijd het contact met de kerk kwijt is en opnieuw aansluiting zoekt.
Het geldt voor u die onbekend is met het kerkelijk leven en benieuwd is waar de kerk voor staat.
Het geldt voor u die zich aangetrokken voelt.
Allen heten wij welkom op deze virtuele ontmoetingsplaats.

Blader gerust verder in dit virtuele boek en maak kennis met een gemeenschap waarin de ontmoeting centraal staat.
De ontmoeting met God, met elkaar en met de samenleving. Een gemeenschap waarin lief en leed samen wordt gedeeld en we gasten hartelijk ontvangen.
Een belangrijk moment van ontmoeting is de zondagse kerkdienst. We luisteren naar wat God ons in zijn woord wil zeggen. Woorden van geborgenheid of troost. Woorden waarin we worden uitgedaagd om ons in te zetten voor de wereld waarin wij wonen. We zingen, we danken en bidden.
We zijn gewone mensen afkomstig van overal en uit alle lagen van de bevolking, verbonden door ons geloof in God.

 

U bent van harte welkom tijdens onze kerkdiensten (elke zondag om 10.00 uur) en andere activiteiten!


Al onze activiteiten u vinden in de agenda 

De activiteiten van alle kerken in Schiedam vind u in de Activiteitenkalender

Als er meer informatie is over de activiteiten, vindt u die hier: actueel

 

Om de ontmoeting te bevorderen gebruiken we ook geregeld samen de maaltijd.
Informatie over waar en wanneer deze maaltijden plaatsvinden, is te vinden op: maaltijden 

Weet u welkom ook tijdens deze maaltijden!

 27-9-2014