VASTENMAALTIJD (za. 14 maart om 18.00 uur in de Grote Kerk en ma. 23 maart om 18.30 uur in het Schepphuis)    -    PAASONTBIJT (zo. 5 april in de Grote Kerk)    -    Vul de enquete over de toekomst van de kerk in (zie `actueel`)    
Welkom
Dat welkom geldt voor u als vaste bezoeker, gericht op zoek naar informatie.

Het geldt voor u die bij toeval op onze site terecht gekomen bent.
Het geldt voor u die al enige tijd het contact met de kerk kwijt is en opnieuw aansluiting zoekt.
Het geldt voor u die onbekend is met het kerkelijk leven en benieuwd is waar de kerk voor staat.
Het geldt voor u die zich aangetrokken voelt.
Allen heten wij welkom op deze virtuele ontmoetingsplaats.

Blader gerust verder in dit virtuele boek en maak kennis met een gemeenschap waarin de ontmoeting centraal staat.
De ontmoeting met God, met elkaar en met de samenleving. Een gemeenschap waarin lief en leed samen wordt gedeeld en we gasten hartelijk ontvangen.
Een belangrijk moment van ontmoeting is de zondagse kerkdienst. We luisteren naar wat God ons in zijn woord wil zeggen. Woorden van geborgenheid of troost. Woorden waarin we worden uitgedaagd om ons in te zetten voor de wereld waarin wij wonen. We zingen, we danken en bidden.
We zijn gewone mensen afkomstig van overal en uit alle lagen van de bevolking, verbonden door ons geloof in God.

 

U bent van harte welkom tijdens onze kerkdiensten (elke zondag om 10.00 uur) en andere activiteiten!


Al onze activiteiten kunt u vinden in de agenda 

De activiteiten van alle kerken in Schiedam vindt u in de Activiteitenkalender

Als er meer informatie is over de activiteiten, vindt u die hier: actueel

 

Om de ontmoeting te bevorderen gebruiken we ook geregeld samen de maaltijd.
Informatie over waar en wanneer de reguliere maaltijden plaatsvinden, is te vinden op: maaltijden 

Komende weken zijn er een aantal extra maaltijden: de Vastenmaaltijden op zaterdag 14 maart in de Grote Kerk en maandag 23 maart in het Schepphuis, een Liefdemaaltijd op Stille Donderdag 2 april en het Paasontbijt op zondagochtend 5 april in de Grote Kerk.
Informatie/ opgave (Vastenmaaltijd en Liefdemaaltijd in Grote Kerk)

Informatie/ opgave (Vastenmaaltijd in het Schepphuis)

Informatie/ opgave (Paasontbijt in de Grote Kerk)

 

Weet u welkom ook tijdens deze maaltijden!

 4-3-2015